steamtight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steamtight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steamtight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steamtight.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steamtight

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    không thấm hơi nước