steam gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam gun.

Từ điển Anh Việt

  • steam gun

    /'sti:m'gʌn/

    * danh từ

    súng hơi