steam-jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-jet.

Từ điển Anh Việt

  • steam-jet

    * danh từ

    tia hơi nước