steam edge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam edge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam edge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam edge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam edge

    * kỹ thuật

    biên hơi nước

    rìa hơi nước