steam-coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-coal.

Từ điển Anh Việt

  • steam-coal

    /'sti:mkoul/

    * danh từ

    than đốt nồi hơi