steam cock nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam cock nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam cock giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam cock.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steam cock

  * kỹ thuật

  van hơi

  van hơi nước

  hóa học & vật liệu:

  vòi hơi