steam coal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam coal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam coal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam coal.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steam coal

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  than lò

  than nổi hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steam coal

  coal suitable for use under steam boilers