steam-tug nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-tug nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-tug giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-tug.

Từ điển Anh Việt

  • steam-tug

    /'sti:mtʌg/

    * danh từ

    tàu kéo chạy bằng hơi nước