steam-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-box.

Từ điển Anh Việt

 • steam-box

  /'sti:mbɔks/ (steam-chest) /'sti:mtʃest/

  chest)

  /'sti:mtʃest/

  * danh từ

  (kỹ thuật) hộp hơi