steam-car nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam-car nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam-car giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam-car.

Từ điển Anh Việt

  • steam-car

    * danh từ

    xe hơi nước