steam iron nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam iron nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam iron giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam iron.

Từ điển Anh Việt

  • steam iron

    * danh từ

    bàn là điện có thể phun ra những tia hơi nước ở bề mặt phẳng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • steam iron

    a pressing iron that can emit steam