steam plough nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam plough nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam plough giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam plough.

Từ điển Anh Việt

  • steam plough

    /'sti:m'plau/

    * danh từ

    (nông nghiệp) cày hơi