steam digger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam digger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam digger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam digger.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam digger

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    máy đào dùng hơi nước