steam demand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam demand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam demand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam demand.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam demand

    * kỹ thuật

    nhu cầu hơi