steam bronze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam bronze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam bronze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam bronze.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steam bronze

    * kỹ thuật

    đồng máy hơi nước

    đồng thau đỏ