steam boiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steam boiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steam boiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steam boiler.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steam boiler

  * kỹ thuật

  lò hơi

  nồi hơi

  nồi sinh hơi nước

  điện lạnh:

  nồi xúp de

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • steam boiler

  Similar:

  boiler: sealed vessel where water is converted to steam