sand nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand.

Từ điển Anh Việt

 • sand

  /sænd/

  * danh từ

  cát

  (số nhiều) bãi cát, lớp cát (ở dưới đáy); (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bờ biển

  (thông tục) tính kiên định; sức chịu đựng; lòng can đảm

  màu cát

  numberless as the sand(s)

  vô số, hằng hà sa số

  the sands are running out

  sắp đến lúc tận số

  * ngoại động từ

  đổ cát, phủ cát, rải cát

  trộn cát (vào đường, vào len) để gian lận

  đánh bóng bằng cát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sand

  * kinh tế

  rắc đường cát

  * kỹ thuật

  bãi cát

  chà

  dải cát

  đánh bằng giấy nhám

  mài bằng cát

  phủ cát

  sự lấy mẫu

  y học:

  cát

  toán & tin:

  cọ bằng cát

  đổ cát

  trộn cát

  xây dựng:

  đánh bóng (giấy ráp)

  lấp cát

  màu cát

  cơ khí & công trình:

  hỗn hợp làm khuôn

Từ điển Anh Anh - Wordnet