sand-bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand-bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand-bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand-bed.

Từ điển Anh Việt

 • sand-bed

  /'sændbed/

  * danh từ

  lớp cát

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sand-bed

  * kỹ thuật

  lớp cát