sandow nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandow nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandow giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandow.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandow

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    thừng chão đàn hồi