sand-bag nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand-bag nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand-bag giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand-bag.

Từ điển Anh Việt

  • sand-bag

    /'sændbæg/

    * danh từ

    túi cát, bao cát