sandhog nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandhog nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandhog giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandhog.

Từ điển Anh Việt

  • sandhog

    * danh từ

    người lấy cát

    người làm công trình xây dựng (hầm) dưới nước