sandpit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandpit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandpit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandpit.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandpit

    a large pit in sandy ground from which sand is dug

    Similar:

    sandbox: a plaything consisting of a pile of sand or a box filled with sand for children to play in

    Synonyms: sandpile

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).