sandburg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandburg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandburg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandburg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandburg

    United States writer remembered for his poetry in free verse and his six volume biography of Abraham Lincoln (1878-1967)

    Synonyms: Carl Sandburg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).