sand bed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand bed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand bed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand bed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sand bed

  * kỹ thuật

  lớp cắt

  lớp đệm bằng cát

  lớp lọc

  xây dựng:

  tải trọng lọc