sand box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand box.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sand box

  * kỹ thuật

  giao thông & vận tải:

  hộp cát (trên đầu máy)

  hóa học & vật liệu:

  hộp đựng mẫu cát