sand-bar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand-bar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand-bar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand-bar.

Từ điển Anh Việt

  • sand-bar

    /'sændbɑ:/

    * danh từ

    bãi cát cửa sông