sanding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanding.

Từ điển Anh Việt

 • sanding

  * danh từ

  sự rải cát, sự phủ cát; lớp cát phủ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sanding

  * kỹ thuật

  đánh bóng/ mài bằng cát

  lớp cát phủ

  sự mài

  sự nghiền

  sự phủ cát

  sự rải cát

  điện lạnh:

  đánh (bóng bằng) giấy ráp