sanding-pip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanding-pip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanding-pip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanding-pip.

Từ điển Anh Việt

  • sanding-pip

    * danh từ

    ống phun cát