sanding block nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanding block nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanding block giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanding block.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sanding block

    * kỹ thuật

    dụng cụ mài chà