sanding-up zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanding-up zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanding-up zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanding-up zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sanding-up zone

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    khu vực lấp cát