sanding machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanding machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanding machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanding machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sanding machine

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy mài nhẵn