sanding jet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanding jet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanding jet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanding jet.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sanding jet

    * kỹ thuật

    máy phun cát

    sự phun cát