sanding wave accelerator nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanding wave accelerator nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanding wave accelerator giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanding wave accelerator.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sanding wave accelerator

    * kỹ thuật

    máy gia tốc sóng đứng