sandwich nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich.

Từ điển Anh Việt

 • sandwich

  /'sænwidʤ/

  * danh từ

  bánh xăngđuych

  (nghĩa bóng) cái kẹp cái khoác vào giữa

  (như) sandwich-man

  * ngoại động từ

  để vào giữa, kẹp vào giữa, xen vào giữa

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sandwich

  * kinh tế

  bánh xăng uých

  lát bánh mì có kẹp nhân

  * kỹ thuật

  kết cấu nhiều lớp

  lớp độn

  lớp trộn

  panen nhiều lớp

  điện lạnh:

  bánh kẹp

  hệ nhiều lớp

  xây dựng:

  kết cấu có lớp

  hóa học & vật liệu:

  kết cấu sandwich

  tầng trung gian

  vỉa kẹp giữa

  cơ khí & công trình:

  vật liệu ba lớp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • sandwich

  two (or more) slices of bread with a filling between them

  make into a sandwich

  insert or squeeze tightly between two people or objects

  She was sandwiched in her airplane seat between two fat men