sandwich-man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich-man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich-man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich-man.

Từ điển Anh Việt

  • sandwich-man

    /'sænwidʤmæn/

    * danh từ

    người đeo bảng quảng cáo trước ngực và sau lưng ((cũng) sandwich)