sandwich wall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich wall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich wall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich wall.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich wall

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tường nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)