sandwich course nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich course nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich course giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich course.

Từ điển Anh Việt

  • sandwich course

    /'sænwidʤ'kɔ:s/

    * danh từ

    lớp huấn luyện xen kẽ (một đợt lý luận lại một đợt thực hành)