sandwich panel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich panel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich panel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich panel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich panel

    * kỹ thuật

    panen nhiều lớp

    xây dựng:

    panen nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)