sandwich construction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich construction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich construction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich construction.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sandwich construction

  * kỹ thuật

  kết cấu hỗn hợp

  cơ khí & công trình:

  cấu trúc nhiều lớp

  xây dựng:

  kết cấu có nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)

  kết cấu nhiều lớp (có lớp độn ở giữa)