sandwich meat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich meat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich meat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich meat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich meat

    * kinh tế

    thịt kẹp bánh mì