sandwich-board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich-board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich-board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich-board.

Từ điển Anh Việt

  • sandwich-board

    /'sænwidʤbɔ:d/

    * danh từ

    bảng quảng cáo (cho người đeo trước ngực và sau lưng)