sandwich winding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich winding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich winding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich winding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich winding

    * kỹ thuật

    điện:

    cuộn dây cuốn nhiều lớp