sandwich islands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich islands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich islands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich islands.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandwich islands

    Similar:

    hawaiian islands: a group of volcanic and coral islands in the central Pacific

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).