sandwich loaf nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandwich loaf nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandwich loaf giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandwich loaf.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • sandwich loaf

    * kinh tế

    bánh mì cặp thịt