hawaiian islands nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hawaiian islands nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hawaiian islands giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hawaiian islands.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hawaiian islands

    a group of volcanic and coral islands in the central Pacific

    Synonyms: Sandwich Islands

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).