sanders nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanders nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanders giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanders.

Từ điển Anh Việt

 • sanders

  /'sændl/

  * danh từ

  dép

  quai dép (ở mắt cá chân)

  * ngoại động từ, (thường) động tính từ quá khứ

  đi dép (cho ai)

  buộc quai, lồng quai (vào dép...)

  * danh từ+ (sandal-wood)

  /'sændlwud/ (sanders)

  /'sɑ:ndəz/ (sanders_wood)

  /'sɑ:ndəzwud/

  gỗ đàn hương