sand-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand-box.

Từ điển Anh Việt

 • sand-box

  /'sændbɔks/

  * danh từ

  (sử học) bình rắc cát (để thấm mực)

  khuôn cát (khuôn đúc)

  hộp cát (để phun lên đường ray)