sand-pit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sand-pit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sand-pit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sand-pit.

Từ điển Anh Việt

 • sand-pit

  * danh từ

  hố cát (dành cho trẻ em vui đùa)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sand-pit

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hố cát