sandlot nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sandlot nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sandlot giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sandlot.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • sandlot

    a vacant lot used by city boys to play games

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).