republic of palau nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

republic of palau nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm republic of palau giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của republic of palau.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • republic of palau

    Similar:

    palau: a republic in the western central Pacific Ocean in association with the United States

    Synonyms: TT

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).